Głosowanie w ramach Budżetu Obywatelskiego Namysłowa 2021

Udział w głosowaniu mógł wziąć każdy mieszkaniec Namysłowa. Głosować można było w sposób tradycyjny i za pośrednictwem internetu. Osoby, które w momencie głosowania nie ukończyły 16 roku życia mogły głosować jedynie w sposób tradycyjny i musiały posiadać pisemną zgodę opiekuna prawnego.

Głosowanie trwało od 21 maja 2021 r. do 31 maja 2021 r.