Głosowanie w ramach Budżetu Obywatelskiego Namysłowa

Głosować mogą pełnoletni mieszkańcy Namysłowa, którzy w dniu rozpoczęcia głosowania posiadają aktualny adres zameldowania w mieście Namysłów.

Głosowanie trwało od 24 kwietnia 2017 r. do 31 maja 2017 r.

To głosowanie jest wyłączone